Free login
Refresh
Rooms
SAGAR>
Me kyu jao tum jao.evil.
Kiaasharma>
sagar.evil. bhaj ja bye
SAGAR>
.devil.
SAGAR>
Tum bhi apna apne pass rakhi mujhe na dikshao
Kiaasharma>
dekho mujhe msg mat karna or ye attitude apne pas rakho
SAGAR>
.evil.me bhi nahi jaunga kya karogi
Kiaasharma>
yahi he apki shakal jao yaha se.evil.
Kiaasharma>
ha hu to kya kar loge....
SAGAR>
.mars.
SAGAR>
Tum kya yaha ki don ho kya jo mujhe bhaga rahi hi.evil.
Free login
Refresh

Home Page
AsiaFreeChat.com