TexTroVerT
Name: Mumbai/Badwap..but both ids get hacked :)
Sex: Male
Motto: Ljubav mora doći odjednom, s grmljavinom i sijevanjem, kao nebeski orlan koji se obruši na čovječji život, uzdrma ga, kida volju, kao lišće i odnosi cijelo srce u ponor... ˝ :) :)
Online users
Rooms
Login

Home Page
AsiaFreeChat.com